Skiljetecken

skiljetecken

skiljetecken - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Skiljetecken eller interpunktionstecken är sådana skrivtecken som punkt .), kommatecken (,), parentes (()), kolon (:), semikolon (;) och tankstreck (–), vilka används för att tydliggöra vad som avses i en text genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra. Interpunktion (av latinets interpunctio. Lär dig skriv- och skiljetecknen i svenskan på ett enkelt och snabbt sätt. Bra förklaringar och många exempel som klargör skriv- och skiljetecknen.

Skiljetecken - blandningen med

Det är min förhoppning att sidorna skall vara till nytta för lärare, skolan, pedagoger, författare, skribenter, studenter, föräldrar, invandrare samt alla andra, som är intresserade av språket. Engelsk kurs Översättning Förebyggande och motiverande droginformation , Droginformation. Det går alltså att betrakta semikolonet som ett mellanting mellan ett komma och en punkt. Slå upp dessa ord i en ordbok. Punkt Det vanligaste användningsområdet för en punkt i språket är som avslutning på en mening.

Share your thoughts

0 Replies to “Skiljetecken”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *