Folkomröstningar sverige

folkomröstningar sverige

Det kan jklnyt.info vara att utvidga rösträtten till att också gälla personer med kommunal rösträtt, vilka svarsalternativ som ska finnas och hur folkomröstningen ska finansieras. Sverige har hittills genomfört sex rådgivande nationella folkomröstningar. Den första genomfördes redan och den senaste år Folkomröstningar är ur detta perspektiv ett strategiskt instrument för att hantera besvärliga politiska beslut, som har partisplittrande och väljar- stödshotande potential Folkomröstningar i Sverige I europeiska jämförelser av förekomsten av folkomröstningar befinner sig Sverige med sex nationella folkomröstningar (fem. Genomförda folkomröstningar i Sverige. EMU. I september fick det svenska folket ta ställning till om Sverige skulle införa euron som valuta eller inte. I likhet med folkomröstningarna om kärnkraft och EU-medlemskap hade partierna i förväg enats om att valresultatet skulle följas, trots att.

Folkomröstningar sverige - inga

I en rådgivande folkomröstning är resultatet inte bindande och makthavarna har rätt att gå emot det. Trots att alla tre linjer förespråkade en avveckling av kärnkraften sågs linje 1 och 2 som ja-alternativ medan linje 3 sågs som ett nej-alternativ. Nedan finns en lista över de kommunala folkomröstningar som genomförts sedan och som Valmyndigheten kunnat hitta uppgifter om i olika utredningar och i egna sparade dokument, samt kommande folkomröstningar. En kommun eller ett landsting kan besluta om att ha en kommunal folkomröstning. Frågan som stod på valsedeln var: Det kan handla om vilande grundlagsändringar och om att godkänna internationella överenskommelser som berör grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter. Ska biltrafiken begränsas genom avgifter?

Share your thoughts

0 Replies to “Folkomröstningar sverige”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *