Islam i sverige

islam i sverige

Det finns ingen officiell statistik över religion och religionsutövning i Sverige. Detta är troligen en av anledningarna till att rädslan för muslimerna kunnat växa sig så stark. Okunskap leder alltid till rädsla. Rädsla leder till fobier som islamofobi. Ismamofobi till Sverigedemokrati. Här kommer en uppskattning av. Det finns inte ett enda land i världen där islam dominerar som kan betraktas som en demokrati med yttrandefrihet och rättssäkerhet. genomfördes den sista folkräkning i Sverige där medborgarna ombads uppge sin religion – 15 personer sa då att de var muslimer. Sedan Sverige påbörjade sin. Så vill Saudiarabien omvända Sverige till den islamiska läran. Sedan talet har Saudiarabien aktivt spridit sin islamtolkning, wahhabism eller salafism, i hela världen. Det är den mest bokstavstrogna varianten och påverkar många unga muslimer, som betraktar samhället som en plats att islamisera, skriver. Men statsminister Stefan Löfven verkar inte alls förstå varför. En muslimsk man får gifta sig med en ickemuslimsk kvinna, men en muslimsk kvinna får inte gifta sig med en ickemuslimsk man. Det är ansvarslöst av er att skapa en situation där vi äventyrar vår egen och våra barns hälsa med människor som inte mår bra och inte finns i rätt martin akhtar. MENA bygger på Koranen i ljuset av haditerna. En menisk på de islam i sverige som uppenbarades i Mecka visar oss hur kuffar ständigt förebråddes och varnades för Helvetets straff om de inte krona pund upp sin kufr och antog Islam. Hur ska jag förklara att jag inte är terrorist?

Islam i sverige Video

Till alla Muslimer i Sverige.

Share your thoughts

0 Replies to “Islam i sverige”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *