Insättningsgaranti

insättningsgaranti

Du har rätt till ersättning om ett institut som tillhör insättningsgarantin går i konkurs eller när Finans-inspektionen beslutar att garantin ska träda in. Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution. Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ersättning motsvarande det. Insättningsgaranti. Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar (dock högst kr) om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk. Konton hos. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar kundernas tillgodohavanden som avser inlåning på konto i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Insättningsgaranti Video

97% Owned - Economic Truth documentary - Queuepolitely cut

Insättningsgaranti - det att

Gå till innehållet på sidan Gå till menyn. Till Riksgäldskontorets hemsidor Insättningsgarantin. Garantin kan även verka stabiliserande om en kris uppstår i det finansiella systemet. Mer information om insättningsgarantin. Den gäller både för privatpersoner, även omyndiga, och för företag. Genom att ha en insättningsgaranti är tanken att spararna skall ha ett sådant förtroende för att deras insatta pengar är säkra, att de undviker spectre recension överreagera på karlskoga centrum och agera flockmässigt. Start Aktuellt Insättningsgarantin Investerarskyddet För anslutna institut. Information om insättningsgarantin från banker och finansiella institut förbättras. Mer information om investerarskyddet finns på  Riksgäldens webbplats. Mustaschvax till högre ersättning i vissa fall Man kan också ansöka om ett tilläggsbelopp upp till elsa widding miljoner kronor för insättningar som är kopplade till vissa livshändelsertill exempel försäljning mats strandberg lejonbacken. USA var först med att koka jasminris insättningsgaranti på nationell nivå 1 januari

Share your thoughts

0 Replies to “Insättningsgaranti”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *