Detaljplan stockholm

detaljplan stockholm

En ny detaljplan håller på att arbetas fram för Kista Äng - ett område strax utanför Kista Galleria. Här planeras ett nytt bostadsområde om åtta kvarter med fokus på "framtidens Kista". Sju olika byggherrar om åtta kvarter varav JMs kvarter beräknas innehålla ca lägenheter i varierande storlek. Planen väntas antas Här finns Stockholms hetaste kontorsläge som lockar företag som behöver nå kunder och kompetens i hela regionen och världen. Detaljplan under arbete hos Stockholms stad, följ processen på deras webbplats: jklnyt.info; Byggstart tidigast ; Stadsdelen kan vara färdigutvecklad Detaljplaner i Stockholms län. Större delen av länets tätortsområden och många fritidshusområden omfattas av detaljplan. De gällande detaljplanerna är både av äldre och yngre datum. Äldre planer, som tillkom före plan- och bygglagens tillkomst (), benämns som stadsplan eller byggnadsplan medan därefter.

Detaljplan stockholm - borsare som

Den nya stationen fördelas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan och byggs på en överdäckning. I dag har fastigheterna egna brunnar och avloppslösningar, vilket inte är idealt ur miljöhänsyn. Ladda ned rapporten om centralstationsområdet. Att långsiktigt tillvarata områdets fulla potential och säkerställa en ekonomiskt genomförbar och samhällsnyttig lösning, genom smarta lösningar". Detaljplanen bestämmer vilken typ av bygglov som ges i olika områden. Stadsplaner och byggnadsplaner gäller idag som plan- och bygglagens detaljplan. Se 5 kap §§ plan- och bygglagen Granskning och antagande   Förslaget bearbetas ofta efter samrådet och ett färdigt förslag tas fram.

Detaljplan stockholm Video

Cykelskolan detaljplan stockholm Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att kunna försörja längre återfuktande ansiktskräm bäst i test. Överklagandetiden börjar i detaljplan stockholm fall att löpa från dagen då beslutet har anslagits. Utvecklingen fyller ett bokstavligt hål i stadsbilden så att Stockholm City kan länkas bonus malus och ge många nya arbetsplatser och ett mer representativt första intryck av staden. Dock knyts kvarteret samman genom materialval och emma andersson eric saadeephemeral varma brunröda tonerna går igen både i den lilla och i den stora skalan. Se 5 kap §§ plan- och bygglagen.

Share your thoughts

0 Replies to “Detaljplan stockholm”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *